Projekt „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” realizowany jest przez Fundację OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku w partnerstwie z Gminami Przerośl oraz Filipów
Do projektu zapraszamy osoby, które:

– ukończyły 18 lat,

– zamieszkują na terenie Gmin Przerośl, Filipów, powiat białostocki i Miasto Białystok

– bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

– korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub korzystające z  PO PŻ ( Pomocy Państwa w zakresie dożywiania)

 

W ramach projektu oferujemy:

-szkolenia zawodowe,

-3-miesięczne staże zawodowe ze stypendium stażowym oraz późniejsze zatrudnienie

– indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

– wsparcie psychologiczne, prawne i mediacyjne

Ponadto:

Projekt przewiduje również udzielenie wsparcia dla dzieci zrekrutowanych uczestników – w zależności od indywidualnych potrzeb: korepetycje z nauczycielami wybranych przedmiotów bądź wsparcie pedagogiczne wyrównujące dysproporcje edukacyjno-wychowawcze.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne poniżej oraz u pracowników socjalnych GOPS w Przerośli oraz Filipowie oraz w Biurze Projektu Fundacji OKNO NA WSCHÓD

Składanie Formularzy rekrutacyjnych w

I turze: 02-23.10.2017

II turze: 01-14.06.2017

Dodatkowe świadczenia przysługujące Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu:

– Catering (przy zajęciach trwających dłużej niż 6 godzin) oraz przerwa kawowa (przy zajęciach trwających dłużej niż 4 godziny)
– Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
– Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia w ramach poradnictwa specjalistycznego, doradztwa zawodowego, na kursy, szkolenia oraz staże,
– Objęcie ubezpieczeniem NNW,
– zakup odzieży ochronnej, szkoleń bhp.
Projekt pt. „Wsparcie w zakresie aktywnej integracji dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z woj. podlaskiego” nr RPPD.07.01.00-IZ.00-20-002/16 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 758 795,40 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji
  2. Formularz rekrutacyjny I tura
  3. Kwestionariusz osobowy
  4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  5. Karta oceny motywacji i potrzeb ( wypełniane przez Pracownika Socjalnego)
  6. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki Projektu
  7. Oświadczenie dotyczące konta bankowego

 

ZAPRASZAMY!

Biuro Projektu

Fundacja ONO NA WSCHÓD
ul. Sienkiewicza 86 lok. 17, 15-005 Białystok 
tel./fax: 85 661 09 33

Powiększ
  • A  A  A  A  
Kalendarz
Kwiecień 2024
P W Ś C P S N
« Paź    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930