Uprzejmie informujemy, że Powiat Suwalski realizuje partnerski projekt zintegrowany pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach Działania 3.2 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” Poddziałanie: 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki oraz 3.2.2 Pozostałe formy kształcenia dorosłych RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020, w zakresie którego przyznawane jest wsparcie w formie tzw. „bonu na szkolenie”.

Projekt skierowany jest na naszym terenie do osób dorosłych tj. w wieku 18 lat i więcej, zarówno zatrudnionych jak i pozostających bez pracy, emerytów i rencistów zamieszkujących obszar powiatu suwalskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie: języków obcych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), kursów kompetencji ogólnych, studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ), kursów umiejętności zawodowych (KUZ).

Kluczowe grupy docelowe uczestników, do których skierowany jest projekt to:

–     osoby o niskich kwalifikacjach (nie wyższych niż poziom 3 według kwalifikacji ISCED, czyli
wykształcenie nie wyższe niż średnie),

–     osoby w wieku 50+,

–     osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich.

Osoby z ww. grup docelowych będą traktowane priorytetowo.

Bon na szkolenie przyznawany jest w wysokości 90% kosztów kursu lub studiów podyplomowych. Udział własny wynosi 10% kosztów kwalifikowanych.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji dorosłych mieszańców subregionu suwalskiego poprzez ich udział w kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym w okresie od 1 lipca 2017 r.
do 30 czerwca 2020 r.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego Powiatu Suwalskiego

ul. Kościuszki 71A

16 – 400 Suwałki

teł. 87 563 04 56 lub 516 082 697

oraz na stronie internetowej projektu www.bonnaszkolenie.pl

Powiększ
  • A  A  A  A  
Kalendarz
Marzec 2024
P W Ś C P S N
« Paź    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031