rada

Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.
Działalność Rady Gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez Radę Gminy uchwały przechowuje się w Urzędzie Gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Lp Miejscowość Sołtys Radny
1. Blenda Andrzej Bagiński Sławomir Serafin
2. Bućki Sławomir Murawka Anna Puza
3. Hańcza Urszula Nowosadko Sławomir Serafin
4. Iwaniszki Jadwiga Karwel Sylwester Milewski
5. Kolonia Przerośl Danuta Dolega Alicja Swierzbin

Krzysztof Bogdan

6. Kruszki Stefan Siłkowski Stefan Kosciuch
7. Krzywólka Karol Jurewicz Wiesław Radzewicz
8. Łanowicze Duże Mieczysław Kukowski Marcin Lelo
9. Łanowicze Małe Bożena Romanowska Alicja Swierzbin

Krzysztof Bogdan

10. Morgi Józef Kozłowski Marcin Lelo
11. Nowa Pawłówka Stanisław Zuzelski   Stefan Kosciuch
12. Nowa Przerośl Teresa Kruszko Teresa Kruszko
13. Olszanka Zofia Danilewicz Alicja Swierzbin

Krzysztof Bogdan

14. Prawy Las Krzysztof Jokajty Teresa Kruszko
15. Przełomka Józef Kownack Anna Puza
16. Przerośl Witold Sześciła Piotr Dyczewski

Ewa Bednarek

Marcin Brzozowski

Henryk Zienda

17. Przystajne Dariusz Kalinowski Wiesław Radzewicz
18. Rakówek Kazimierz Kardel Danuta Kardel
19. Romanówka Wiesław Radzewicz Wiesław Radzewicz
20. Stara Pawłówka Marzanna Protasiewicz Małgorzata Andruczyk
21. Śmieciuchówka Zbigniew Ułanowicz Sylwester Milewski
22. Wersele Józef Kardel Anna Puza
23. Zarzecze Antoni Rogożyński Anna Puza
24. Zusenko Zdzisław Szymaszko Wiesław Radzewicz

Powiększ

  • A  A  A  A  

Kalendarz

Kwiecień 2024
P W Ś C P S N
« Paź    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930