Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
I. Termin składania wniosków:
Od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r.
II. Miejsce i tryb składania wniosków:
Wniosek (wersję papierową oraz wersję elektroniczną) należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00.
III. Miejsce udostepnienia dokumentacji konkursowej:
Aktualna „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022” (LSR), formularze: wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania, umowy o dofinansowania i wniosku o płatność oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne stronie internetowej www.lgr-pojezierze.eu oraz w biurze LGR.
IV. Forma wsparcia
Pomoc przyznawana jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (w formie refundacji i/lub zaliczki). Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
V. Zakres tematyczny operacji, wysokość pomocy finansowej oraz limit dostępnych środków (alokacja):
Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach LSR obejmujące poniższe przedsięwzięcia:
– Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Dofinansowanie dla pojedynczej operacji określono na poziomie do 200 000,00 zł (w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych). Limit dostępnych środków w ramach tego naboru: 700 000,00 zł
– Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie.
Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 225 000,00 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych). Alokacja w ramach tego naboru: 1 325 000,00 zł
– Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 120 000,00 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – do 85% tych kosztów). Alokacja w ramach tego naboru: 600 000,00 zł
– Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.
Dofinansowanie dla pojedynczej operacji: do 250 000 zł (do 50% kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 – do 85% tych kosztów). Alokacja w ramach tego naboru: 3 250 000,00 zł
VI. Dodatkowe informacje
Więcej informacji można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki, tel. 87 565 61 98, email: biuro@lgr-pojezierze.eu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki, tel. 087 565 61 98, e-mail: biuro@lgr-pojezierze.eu
www.lgr-pojezierze.eu

Ogłoszenie – pobierz

Powiększ
  • A  A  A  A  
Kalendarz
Marzec 2024
P W Ś C P S N
« Paź    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031